Selecteer een pagina

“‘Het is een vergissing te denken dat een schilder voor een wit vlak staat,’ schrijft Gilles Deleuze in zijn boek over de Britse schilder Francis Bacon. Daarmee bedoelt hij dat schilderen nooit zomaar betekent dat je een motief waar je tegenover staat op een leeg doek overbrengt, want het doek is nooit leeg, maar vol beelden en voorstellingen die de schilder al in zijn hoofd heeft, zodat schilderen eigenlijk eerder een kwestie is van leeghalen, schoonmaken en opruimen dan van een leeg vlak vullen. De schilder schildert ‘om een doek te creëren dat door zijn functioneren de relatie tussen het model en de kopie zal omdraaien. Kortom, we moeten alle “gegevens” definiëren die zich op het doek bevinden voordat de schilder aan het werk gaat, en bepalen welk deel van die gegevens hindernissen zijn en welk deel hulpmiddelen, of zelfs het effect van het voorbereidende werk.’
Dat is de uitgangspositie, de basis van alle schilderkunstige werkzaamheden, en eigenlijk ook voor alle andere artistieke werkzaamheden, inclusief het schrijven, maar dan op een andere manier.”